تازه ها

مقاله: اهمیت سهیم شدن را می توانید در بخش مقالات ریکی مطالعه کنید
سال نو مبارک

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.


مراقبه سوم: تمرکز بر روی فضای مابین افکار
توجه: برای انجام این مراقبه انجام مراقبات اول(کشف قلب درون) و دوم(از آگاهی خود آگاه شوید) الزامی است.
تمرین شماره سه: تمرکز روی فضای بین یک فکربا فکر دیگر
این تمرین با فکرمثبتی که مرتب مانند مانترا تکرار شود آسان تر انجام می شود تا با فکرهای تصادفی.
مانترای "من هستم" را به کارگیرید، ولی آزادید مانتراهای کوتاه، مثبت یا مانترایی که هم اکنون استفاده می کنید را نیز جایگزین نمایید.
چشمانتان را ببندید و به تنفستان توجه کنید. جریان تنفس را برای چند دقیقه دنبال کنید و اجازه دهید ذهنتان آرام شود.
 تکرار جمله "من هستم" را به طور درونی آغاز کنید (از اضافه کردن کلمه ای به "من هستم" مانند نامتان و غیره خودداری نمایید). 
پس از دقایقی که ازتکرار درونی جمله گذشت ، برروی فضایی در ذهنتان ، جایی که کلمه "هستم" محو شده است، متمرکزشوید. به مکث کوتاه و وقفه ای که آنجا رویداده است، توجه کنید.
 زمانیکه کلمه "من هستم" مجددا" بوجود آمد، ببینید می توانید به آرامی با توجه به آن مکث، بر روی جمله بمانید. ممکن است ذهنتان در آنجا بایستد، در این صورت در مکث استراحت کنید تا زمانی که ادامه دارد.
مترجم:مخزنی
توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.