تازه ها

مراقبه برای شفقت و مهربانی، در بخش مراقبه ها اضافه شد که به خصوص برای افراد مبتدی که با مراقبه آشنایی ندارند توصیه می شود.
داستان: شازده کوچولو و پادشاه تنها
دعایی تازه در بخش دعا و نیایش
مقاله: اهمیت سهیم شدن، در بخش مقالات ریکی

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.


رهایی از امتحان
 امتحان سختی در پیش داشتم. از شدت اضطراب سر گیجه رهایم نمی کرد برای دوستان درخواست ریکی فرستادم تا امتحان کتبی و شفاهی را با موفقیت و آرامش پشت سر بگذارم .
روز امتحان شروع شد. امتحان کتبی گذشت و زمان شفاهی رسید هم کلاسی ها هر کدام ترجیح میدادند نفرات اول باشند تا سریعتر از شر استرس رها شوند. من به نفر بعد و نفر بعد و نفر بعد پاس داده شدم تا آنکه ته لیست و نفر آخر قسمتم شد.
آفتاب در حال غروب کردن بود و دلشوره امانم را بریده بود اما با خودم می گفتم دوستانم برایم ریکی فرستاده اند حتما خیری در پیش است نگران نباش.
 بچه ها هر کدام ناراضی از امتحان شفاهی بر میگشتند که: استاد سختگیری زیادی کرد و فلان و بهمان مورد را نپسندید و ....
هر صورت عبوسی که از جلسه خارج می شد دلهره من هم شدیدتر می شد.  
هنوز یک نفر مانده بود تا نوبت من که خانمی از طرف دفتر آموزش دانشگاه پیامی برای استاد آورد و رفت. استاد از جلسه خارج شدند و به ما دو نفر باقی مانده گفتند روز دیگری برای امتحان بیایید.
انگار سطل آب سرد روی سرم ریخته باشند، آن همه اضطراب تحمل کرده بودم! نه، دیگر طاقت تحمل روز دیگری را نداشتم مگر می شد نتیجه آنطور شود؟ خیرش کجا بود؟
روز دیگر به دیدن استاد رفتم و ایشان با دیدن من گفتند: آها شما جا ماندید از امتحان مشکلی نیست کار عملی کلاسی شما قبول است و من کار شما را می پذیرم. به امان خدا
هنوز هم باورم نمی شود استاد سختگیری که حتی از بهترین ارائه های دانشجویان آنهمه اشتباه می گرفت به همین راحتی به لطف ریکی از ارزیابی من گذشته بود!!! 
الف.
توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.