تازه ها

مقاله: اهمیت سهیم شدن را می توانید در بخش مقالات ریکی مطالعه کنید
سال نو مبارک

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.


ریکی از کجا آمده است؟

ریکی از کجا آمده است؟
به لحاظ ظاهری و به عنوان انرژی درمانگر، ریکی ریشه های اصلی خود را در هند می یابد که پس از گذر از تبت و چین به ژاپن رسیده است. یعنی همانجایی که توسط دکتر اوسویی مجدداً شناسایی و کشف گردید. لیکن به لحاظ پتانسیل درونی و ذاتی آن، ریشه و خواستگاهی ندارد چرا که در حقیقت ریکی ماهیت درونی همه چیز است و به عنوانی می توان گفت که در همه جا هست. باتوجه به این تعریف و رویکرد به نیروی جهانی زندگی، ریکی غیرقابل درک و تسخیر است و این در حالی است که توام بااین مفهوم و به دلیل قابلیت سراسر نافذش ،هرشخص در هرلحظه ای توانایی تجربه مستقیم آن را دارد .
روش درمان طبیعی دكتر اوسويي ريكي نیز مانند سایر شاخه های متفاوت درمانی ریشه و بنایی عمیق در ازمنه ماقبل تاریخ دارد، و به طور خاص ریکی متعلق به سنن پزشکی است که ریشه درجنوب، مرکز و شرق آسیا دارند .
باتوجه به دست نوشته های خود دکتر اوسویی ریکی آنچنانکه ما آنرا به توسط غرب شناخته ایم، سنتز و برآیندی از هفت مرتبه تعالیم تانتاریک است که بدون و ابستگی به هرگونه مذهب و یا تعلقات فلسفی، توسعه یافته است ولیکن ارتباط تنگاتنگی با عوالم روحی، انتقالات انرژیایی وتوان بخشی، در نحوه درمانی بودایی دارد .
در یک برداشت و احساس عمیق تر به عنوان ماهیت ذاتی انرژی جهانی حیات، ریکی شالوده و ماهیت وجود طبیعی همه جهان و موجودات آن است و در همه جا وجود دارد. باتوجه به شناختی که ما از خودمان به شکل مادی  یعنی از جسم  و قابلیت های حواس پنجگانه داریم، دچار یک فراموشی شده ایم چرا که ما موجودات و مخلوقاتی به ذات بدون محدودیت هستیم. ما توانایی ها و قدرت اعطا شده را باز نمی خوانیم حال آنکه تنها با هوشیاری ووسعت دید و باز کردن وجود می توانیم تمامی منابع مورد نیاز را به سوی خود فرا خوانیم (درست همانند داستان ماهی و قرص های نان در مسیحیت یا داستان ویبوتی سایبابا). در جریان همسویی و توان بخشی ریکی(که بازگشایی کانال مستقیم انرژی ماست و جریان انرژی حیات بخش درآن جاری می گردد) ما دوباره متصل می شویم و یا خیلی ساده متوجه اتصال همیشگی خود با انرژی موجود می شویم و در آن زمان ما اقدام به جذب مستقیم تمامی آنچه نیاز داریم می نماییم؛ همان نیازهایی که در ابتدا به نظر می رسید  از خارج وجودمان نشأت می گیرند و به آهستگی به درک مجردی از تمامی آنچه هستیم، از طریق قلب و نیز جسممان دست می یابیم .

 مترجم:بیوک

توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.