تازه ها

مقاله: اهمیت سهیم شدن را می توانید در بخش مقالات ریکی مطالعه کنید
سال نو مبارک

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.


آیا در ریکی چیزی تحت عنوان استاد بزرگ یا برتر وجود دارد؟

آیا در ریکی چیزی تحت عنوان استاد بزرگ یا برتر ریکی وجود دارد؟
نه چنین چیزی وجود ندارد. دکتر اوسویی ، کسی که در طی تلاشی قابل ستایش ریکی را مجدد کشف نمود و به بنیان گذار جنبش ریکی مدرن امروزی بدل گشت ، هیچ گاه حتی فکر چنین ادعایی را ننمود که خود را استاد بزرگ ریکی خطاب کند.اگر که وی خود را چنین خطاب نکرد چرا باید کس دیگری چنین کند؟
در تمامی سنن و مکاتب روحی در تمام جهان اینگونه القاب گاهی اوقات به افرادی اتلاق می شود که تمام زندگی خود را وقف آنچه که تدریس می نمایند کرده و با آن می زیند و با فضا ودرکی کامل از آن سنت محاط شده اند.
با این تعریف و برداشت می توان دکتر اوسویی و افرادی همانند ایشان را به واقع استاد برتر نامید. اما نکته اینجاست که وی هیچ گاه خود را این چنین ملقب نساخت. مفهوم غایی دراین سخن این است که تا آن زمان کسی نیاز به این مطلب را احساس می نماید که خود را استاد برتر بنامد بسیار از مقام و مفهوم استادی فاصله دارد، استاد "بزرگی" را بگذارید و بگذرید.
عامل دیگری که سبب خلق تعداد متنابهی از استاد بزرگان گردید روش نادرست تدریس مرحله سوم و تقسیم آن به دو قسمت سوم اولیه و ثانویه است که باعث ایجاد واژه جدید استاد بزرگی جهت تمایز این دو مرحله گردید. مفهوم و مقامی به نام نیمه استاد وجود ندارد شما یا استاد هستید و یا نیستید.بعضی از اساتید بی تجربه بر این باورند که همسویی مرحله سوم می تواند باعث رشد روحی و معنوی بیشتر در شاگردان گردد و نیروی ایشان را مضاعف نماید .حتی برخی از افراد که به صورت بیمارگونه تربیت و آگاهی یافته اند مرحله سوم را در دو بخش  به گونه ای برگزار می نمایند که آن را با برداشتی تجارتی می نگرند و اقدام به همسویی می نمایند. و آنانی که تصمیم به تدریس می گیرند بایستی شهریه ای جداگانه پرداخت نمایند تا نحوه انجام همسویی و تدریس را در بخش دوم بیاموزند. لذا از آنجا که شاگردانی که تنها بخش اول مرحله سوم را گذرانده اند و همسویی و سمبل ها را دریافت کرده اند خود را استاد ریکی می نامند برخی از افراد که مرحله دوم را نیز پشت سر گذارده اند خود را استاد بزرگ می نامند که برتر جلوه نمایند.
این روزها عده ای حتی بدون گذراندن هیچ یک از بخش های دو گانه مرحله سوم و همسویی در مراحل ریکی خود را استاد بزرگ می نامند و کل ماجرا تبدیل به مضحکه ای شده است.
یک استاد واقعی ( در مفهوم رسیدن به این مقام در راستای ذهنی و درونی) هرگز حتی خود را استاد نمی نامد تا چه رسد به پسوند برتر یا بزرگ برای این واژه. من خود واژه استاد ریکی را همانند استفاده این کلمه برای یکی از اساتید هنرهای دستی بکار می برم . به بیان دیگر هیچ ادعایی در پس توانایی تقسیم همسویی درست ریکی که به روش دکتر اوسویی بازگردد وجود ندارد.

 

 

مترجم:بیوک
 

 

 

توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.