تازه ها

مقاله: اهمیت سهیم شدن را می توانید در بخش مقالات ریکی مطالعه کنید
سال نو مبارک

دل نوشته

شما نسخه قدیمی Adobe's Flash Player را دارید. جدیدترین نسخه Flash player را دریافت کنید.


آیا توانایی آموخته شده ریکی را میتوان فراموش کرد؟

قدرت ریکی همواره در دسترس است. ریکی منبع انرژی ایی دائمی است و نمیتواند به دست فراموشی سپرده شود اما نحوه دسترسی منظور محلهای قرارگیری دستها و یا تصویر و نام سمبلها را میتوان از یاد برد.
با اکتساب ریکی مرحله اول و جاری شدن انرژی ریکی، بخشی در ناحیه پشت سر (بصل النخاع) باز میشود و پس از آن امکان جریان منفی از انرژی ریکی و یا عدم جریان این انرژی از بین میرود.
از طریق اکتساب ریکی دسترسی به ریکی در طول مدت حیات ما بدون توجه به نحوه زندگیمان باقی میماند. این مساله قطعی است که ما همواره کانال کوچکی برای جریان انرژی ریکی باقی خواهیم ماند و اگر در طول زندگی تمرینات ریکی را بیشتر انجام دهیم و با ریکی بیشتر سرو کار داشته باشیم، قدرت و توان کانال بودن ما شدت می یابد و میتوانیم میزان بیشتری از انرژی ریکی را هدایت نماییم ولی هر چه کمتر به ریکی بپردازیم هادی ضعیفتری خواهیم بود.

منبع سایت ریکی فرم
مترجم: ایازی
توجه                                                    « با ذکر منبع هنگام استفاده از مطالب سایت برای خود کارمای نیک بسازید. »
 
ریکی تکنیکی برای کاهش فشار روانی و بدست آوردن آرامش است. ابزار های گوناگونی برای شفا و خود دگرگونی ارائه می کند، اما هدف از آن ارائه هیچ توصیه یا تجویزی برای درمان هیچ بیماری خاصی نیست.
پیشنهاد می شود برای درمان هرگونه بیماری، نخست با پزشک خود مشورت کنید.